#VolleyWrocław – żeńska siatkówka we Wrocławiu

Zobowiązani jesteśmy do:1. Udostępnienia na stronie internetowej Serwisu dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, tj.:

a) Polityka prywatności
b) Polityka plików cookies

Dokumenty powinny zostać umieszczone na stronie internetowej czytelną czcionką (barwa i rozmiar powinny umożliwiać swobodne odczytanie dokumentów).

2. Na stronie internetowej Serwisu, Administrator zobowiązany jest poinformować Użytkowników w sposób jasny i zrozumiały o swoich danych identyfikujących, w szczególności: nazwie i adresie siedziby przedsiębiorstwa, organie który zarejestrował działalność Administratora oraz numerze wpisu, adresie e-mail oraz numerze telefonu i faxu (jeżeli fax jest w przedsiębiorstwie dostępny).

I. UMIESZCZENIE DOKUMENTACJI NA STRONIE:• Dokumenty powinny zostać umieszczone na stronie internetowej czytelną czcionką (barwa i rozmiar powinny umożliwiać swobodne odczytanie dokumentów).

• Treść dokumentów powinna znajdować się na oddzielnych podstronach dla każdego dokumentu z osobna.

• Użytkownik powinien mieć możliwość skopiowania dokumentu poprzez zaznaczenie jego treści (Ctrl+A) oraz skopiowanie (Ctrl + C).

• Użytkownik powinien mieć możliwość wydrukowania dokumentów z poziomu przeglądarki internetowej (Opcja) „Drukuj…” w przeglądarce.

• Nie ma potrzeby umieszczania dokumentacji w wersji pliku .pdf lub .doc Dokumenty regulujące świadczenie usług powinny zostać umieszczone na stronie internetowej Serwisu:

• Polityka prywatności

• Polityka plików cookies

Nazwa poszczególnych dokumentów powinna być aktywnym linkiem kierującym Użytkownika bezpośrednio do podstrony której dokument dotyczy.

1. Klauzule wymagane (zgody Użytkowników).• Klauzula stanowiąca oświadczenie woli Użytkowników o akceptacji warunków Polityki Prywatności powinna znajdować się na podstronie, gdzie Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego.

• Przy klauzuli powinno znajdować się pole, które Użytkownik powinien odznaczyć jako potwierdzenie akceptacji klauzuli.

• Niedopuszczalnym jest, aby Użytkownik mógł wysłać wiadomość za pomocą formularza.

• Nazwa poszczególnych dokumentów zawarta w klauzulach powinna być aktywnym linkiem kierującym Użytkownika bezpośrednio do podstrony, której dokument dotyczy – Polityki prywatności.

a) Polityka Prywatności Serwisu internetowego – klauzula obowiązkowa: Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką Prywatności Serwisu internetowego oraz akceptuję ich postanowienia.

b) Polityka prywatności jako osobna klauzula obowiązkowa, powinna znajdować się pod formularzami elektronicznymi (w tym kontaktowymi lub umożliwiającymi zamieszczenie w serwisie własnej opinii/komentarza), które umożliwiają pozostawienie danych osobowych, w celu niezwiązanym bezpośrednio z umowami zawieranymi za pośrednictwem serwisu internetowego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Volleyball Wrocław S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Al. Armii Krajowej 6a/4, 50-541 Wrocław, moich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego www.impelwroclaw.pl w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

2. Klauzule nieobowiązkowe:a) Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (usługa Newsletter): Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celach marketingowych przez firmę Volleyball Wrocław S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Al. Armii Krajowej 6a/4, 50-541 Wrocław, NIP: 8971723314, w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera, w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, informacjach meczowych i konkursach drogą elektroniczną na mój adres e-mail, zgodnie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wniesienia sprzeciwu (wycofania zgody) wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych (marketingu bezpośredniego), o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

W przypadku klauzul nieobowiązkowych powinny one znajdować się w miejscu widocznym na podstronie umożliwiającej zapisanie się na usługę Newsletter, w miejscu widocznym układzie jedna klauzula pod drugą.

Niedopuszczalnym jest wysyłanie newslettera do osoby, która nie zaznaczyła wskazanej powyżej klauzuli.

3. Pliki cookiesPrzy każdych „pierwszych” odwiedzinach Użytkownika strony powinna pojawić się informacja w postaci widocznego apelu o wykorzystywaniu plików cookies.

• Treść apelu powinna być czytelna i widoczna dla Użytkownika
• Apel wyłączany jest poprzez przycisk „Akceptuję” lub „X”.
• W treści apelu powinien znajdować się aktywny link do Polityki plików cookies.
• Treść:

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

4. Dodatkowo na stronie można zamieścić (nie jest to obowiązkowe) komunikat (popup) lub wysłać do klientów/użytkowników wiadomość e-mail (jeśli jest to techniczną) o treści:„Drogi Użytkowniku,  chcielibyśmy poinformować, że 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO  ujednolica  przepisy  dotyczące   ochrony  danych osobowych w krajach  Europejskiego Obszaru Gospodarczego i  precyzuje  zasady  informowania  o warunkach  przetwarzania takich danych przez firmy. 

W związku z powyższym informujemy, iż na naszej stronie internetowej dokonane zostały odpowiednie zmiany dotyczące Polityki prywatności i procedur w celu dostosowania do nowych przepisów oraz w celu zapewnienia odpowiedniej i należytej ochrony Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z aktualną Polityką prywatności.

Ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych, jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.

Z poważaniem

Volley Wrocław