Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Politykce plików cookies
Zamknij
Drogi Użytkowniku,
chcielibyśmy poinformować, że 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
RODO ujednolica przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i precyzuje zasady informowania o warunkach przetwarzania takich danych przez firmy.

W związku z powyższym informujemy, iż na naszej stronie internetowej dokonane zostały odpowiednie zmiany dotyczące Polityki prywatności i procedur w celu dostosowania do nowych przepisów oraz w celu zapewnienia odpowiedniej i należytej ochrony Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z aktualną Polityką prywatności.

Ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych, jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.

Z poważaniem
Rozumiem


 

Polityka plików cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

 1. DEFINICJE
 1. Administrator – Volleyball Wrocaw S.A. z siedzib pod adresem: ul. Al. Armii Krajowej 6a/4,
  50-541 Wrocaw, wpisan do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy we Wrocawiu, IV Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS: 0000265417, NIP: 8971723314, REGON: 020326855,
  e-mail: kontakt@impelwroclaw.pl.
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urzdzeniach, za porednictwem których Uytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. Urzdzenie – elektroniczne urzdzenie, za porednictwem którego Uytkownik uzyskuje dostp do strony internetowej Administratora.
 4. Uytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog by wiadczone usugi drog elektroniczn lub z którym zawarta moe by Umowa o wiadczenie usug drog elektroniczn.

 

 1. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
 1. Administrator za porednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane s w celach waciwej optymalizacji dziaania strony internetowej, a take w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestruj aktywno Uytkownika strony internetowej rozpoznajc Urzdzenie, dziki czemu strona internetowa wywietlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Uytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwizania s bezpieczne dla Urzdze Uytkowników korzystajcych ze strony internetowej Administratora. Nie jest moliwe przedostanie si do Urzdze Uytkowników niebezpiecznego lub zoliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 1. Cookies sesyjne: to pliki, które s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu zakoczenia sesji danej przegldarki. Zapisane informacje s wówczas trwale usuwane z pamici Urzdzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.
 2. Cookies trwae: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu ich skasowania. Zakoczenie sesji danej przegldarki lub wyczenie Urzdzenia nie powoduje ich usunicia z Urzdzenia. Mechanizm Cookies trwaych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.

 

 1. SPOSOBY OKRELENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTPÓW DO COOKIES
 1. Uytkownik ma moliwo ograniczenia lub wyczenia dostpu plików Cookies do swojego Urzdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora bdzie moliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików Cookies.
 2. Uytkownik moe samodzielnie i w kadym czasie zmieni ustawienia dotyczce plików Cookies, okrelajc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostpu przez pliki Cookies do Urzdzenia Uytkownika. Zmiany ustawie, o których mowa powyej, Uytkownik moe dokona za pomoc ustawie przegldarki internetowej lub za pomoc konfiguracji usugi. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególnoci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obsug plików Cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu na Urzdzeniu. Szczegóowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plików Cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).
 3. Uytkownik moe w kadej chwili usun pliki Cookies korzystajc z dostpnych funkcji w przegldarce internetowej, której uywa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies moe wpyn na niektóre funkcjonalnoci dostpne na stronie internetowej Administratora.

 

 

Facebook

Jesteśmy na Facebooku fb

Twitter

Jesteśmy na Twitterze tw
 

Instagram

Zobacz nas na Instagram in